Kontakt

SIELANKA  – Restauracja & Pokoje Hotelowe

Adres: 43 – 450 Ustroń, ul. 3 Maja 61

Telefony: +48 505 442 251 oraz +48 33 851 39 93

e-mail: sielanka@ustron.pl

Ochrona danych osobowych: www.sielanka.odo.ustron.pl

Inspektor danych osobowych: Marek Landowski

iodo1@odo.ustron.pl